26-05-2023
Қазақфильмде жедел желі жұмысын бастады/Горячая Линия АО «Казахфильм» имени ШакенаАйманова»
  
        

Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ-да  этика және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мәселелері бойынша жедел желі жұмысын бастады. 

Бұл компания қызметкерлері мен үшінші тұлғалар тарапынан сыбайлас жемқорлық, алаяқтық, заңсыз немесе жосықсыз әрекеттер көріністерінің кез келген жағдайлары туралы құпия түрде хабарлау мүмкіндігі.

Сенім телефоны шеңберінде парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа, бухгалтерлік есеп саласындағы бұзушылықтарға, қорғалатын ақпаратты ашуға, жалдау мен еңбек жағдайларының теңдігіне, этикаға, жат мінез-құлыққа, денсаулыққа, қауіпсіздікке және қоршаған ортаға төнетін қатерлерге байланысты өтініштер қаралады.

Біз өтініш берушінің құпиялылығын сақтай отырып, барлық хабарламалар, соның ішінде анонимді хабарламалар объективті түрде қаралатынына кепілдік береміз.

Өтініштерді барлық адамдар келесі байланыс арналары арқылы бере алады:

📞  +7 (707) 525 62 94.
✉️ Комлаенске жүгіну 
 WhatsApp +7 707 525 62 94


Сенім телефоны компания қызметкерлері үшін де, компаниямен өзара әрекеттесетін үшінші тұлғалар үшін де (клиенттер, контрагенттер және басқа да мүдделі тұлғалар) қолжетімді.
___________________________________________________________________________________________________________


В «Казахфильм» имени Шакена Айманова» заработала Горячая линия по вопросам этики и коррупционных правонарушений. 

Это возможность конфиденциально сообщить нам о любых случаях коррупции, мошенничества, проявлений незаконных или недобросовестных действий, как со стороны сотрудников Компании, так и третьих лиц.

В рамках Горячей линии рассматриваются обращения, связанные с взяточничеством и коррупцией, нарушениями в области бухгалтерского учета, раскрытием защищаемой информации, неравными условиями найма и труда, неэтичным поведением, угрозами здоровью, безопасности и окружающей среде.

Мы гарантируем, что все сообщения, в том числе анонимные, будут объективно рассмотрены, с сохранением конфиденциальности заявителя.
Обращения могут предоставляться всеми лицами посредством следующих каналов связи:

📞  +7 (707) 525 62 94.
✉️ Обращение в комплаенс 
 WhatsApp +7 707 525 62 94

Горячая линия доступна как для работников Компании, так и для третьих лиц, взаимодействующих с Компанией (клиентов, контрагентов и иных заинтересованных лиц).